Krótki przewodnik po ceramice technicznej
Materiały budowlane

Krótki przewodnik po ceramice technicznej

Ceramika zaawansowana lub techniczna to bardzo szerokie pojęcia, które obejmują wiele różnych rodzajów ceramiki o rozmaitych właściwościach. Ceramika zaczyna odgrywać ważną rolę w poprawie wydajności silników i redukcji zanieczyszczeń.

 Krótki przewodnik po ceramice technicznej 

Ceramika klasyczna a nowoczesna

Ceramiką tradycyjnie określamy nieorganiczne, niemetaliczne ciała stałe, które są przygotowywane z materiałów proszkowych. Są przygotowywane z materiałów sproszkowanych i wytwarzane dzięki zastosowaniu ciepła. Wykazują takie charakterystyczne właściwości jak twardość, wytrzymałość, małe przewodnictwo elektryczne i kruchość.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego podejścia do materiałoznawstwa zaprojektowano nowe materiały lub nowe kombinacje istniejących materiałów. Wykazują zaskakujące różnice w porównaniu do tradycyjnych cech przypisywanych ceramiczne. W ten sposób nowoczesne produkty ceramiczne są tak samo wytrzymałe i dobrze przewodzą prąd jak niektóre metale. Rozwój zaawansowanej obróbki ceramicznej przebiega w szybkim tempie,

Słowo ceramika pochodzi od greckiego słowa keramos, które oznacza “glinę garncarską”. Jednak wiele związków klasyfikowanych obecnie jako ceramika nie zawiera gliny. Współczesną ceramikę możemy zdefiniować jako związki metali i niemetali. Na ogół występują pomiędzy nimi jonowe wiązania atomowe.

Do tradycyjnej ceramiki możemy zaliczyć materiały izolacyjne, szkło, materiały ogniotrwałe, materiały ścierne i emalie.

Nowe zaawansowane materiały ceramiczne zawierają tlenki, związki azotków, węgliki i szkło niesilikatowe. Materiały te tworzą nowoczesne podłoże ceramiczne dla elektroniki.

Zalety ceramiki technicznej

Nowoczesna ceramika technicznama wiele zalet. Oto niektóre z nich:

 • wytrzymuje wysoką temperaturę,
 • odporna na korozję,
 • twarda powierzchnia jest długa, jest sztywniejsza i twardsza niż stal,
 • doskonała izolacja zarówno dla ciepła, jak i energii elektrycznej- w przypadku zastosowania jako substrat można zastosować okablowanie bez obawy o zwarcia,
 • powierzchnia odporna na przegrzanie.

Gdy dodasz te cechy, otrzymasz materiał o niskiej gęstości, ale odpornej na zużycie. Są odporne na korozję i wysokie temperatury.

Zastosowanie ceramiki technicznej

Ceramika techniczna ma zastosowanie w wielu obszarach:

 • kosmonautyka,
 • automatyka,
 • wojsko,
 • medycyna,
 • usługi informatyczne,
 • komunikacja,
 • budownictwo.

 Krótki przewodnik po ceramice technicznej 

Procesy produkcyjne

Zaawansowane części ceramiczne można uzyskać w różnych procesach produkcyjnych. Produkcja ceramiki odbywa się za pomocą proszków. Są one formowane lub prasowane, a następnie wypalane w wysokiej temperaturze znacznie powyżej 1200°C, czyli spiekane. W ten sposób materiał ceramiczny nabiera charakterystycznych właściwości. Ten etap zagęszczania materiału idzie w parze ze zmniejszeniem rozmiaru-skurczem-który zmienia oryginalne wymiary.

Ostateczny kształt można następnie uzyskać różnymi metodami, w zależności od wymaganej precyzji. Szlifowanie diamentowe ma wiele zalet. Pozwala na produkcję prototypów i małych ilości bez kosztownych narzędzi. Umożliwia osiągnięcie specyficznych kształtów i wąskich tolerancji.

Zobacz więcej podobnych postów