Jak zakupić dom lub mieszkanie z licytacji komorniczej?
Budowa domu

Jak zakupić dom lub mieszkanie z licytacji komorniczej?

Aukcje komornicze to okazja do nabycia nieruchomości w atrakcyjnej cenie. To bardzo dobra alternatywa dla mieszkań nabywanych przy pomocy kredytu hipotecznego, jednak wymaga posiadania własnej gotówki. Wysiłek finansowy może jednak okazać się opłacalną inwestycją, który okaże się jednym z trafionych życiowych wyborów. Jak kupić nieruchomość z licytacji komorniczej?

O tym, jak dłużnik przestaje być właścicielem

Jest wiele przyczyn tego, dlaczego mieszkania trafiają w ręce komornika. Jednym z najczęstszych powodów jest niewypłacalność właściciela nieruchomości. Jeśli mieszkanie obciążone jest kredytem hipotecznym, a osoba zobowiązana do spłaty uchyla się od tej czynności, nie trzeba długo czekać na reakcję banku. Nieruchomość przechodzi do dyspozycji komornika również przy bankructwie przedsiębiorstwa, za które właściciel odpowiada całym swoim majątkiem. Obiekty takie zostają przekazane do licytacji na mocy wyroku sądu.

Obwieszczenie o licytacji

Na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia licytacji komornik zobowiązany jest zamieścić stosowne obwieszczenie. Jego treść informuje o powierzchni i lokalizacji obiektu, jak również wskazuje datę aukcji komorniczej. Do tego czasu osoby chętne wziąć udział w licytacji mogą obejrzeć mieszkanie i ocenić jego stan techniczny. Przy okazji warto sprawdzić sytuację prawną i zgłębić kwestie meldunku aktualnych lokatorów.

Obwieszczenie o licytacji zawsze pojawia się w serwisie internetowych Krajowej Rady Komorniczej – witryna umożliwia wyszukiwanie według województwa, a nawet po wpisaniu nazwy miasta. Informacje o licytacji także umieszczane są w budynkach sądów rejonowych, urzędów miasta oraz urzędów gmin.

Jak zakupić dom lub mieszkanie z licytacji komorniczej?

Warunki przystąpienia do licytacji

Udział w aukcji może wziąć praktycznie każdy. Z licytacji wyłączony jest jedynie dłużnik wraz z najbliższą rodziną (małżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice), komornik prowadzący sprawę, sędzia obecny podczas licytacji, a także inne osoby na sali pełniące funkcję urzędową.

Kluczowym warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium. Jest to kwota wynosząca 10 procent szacowanej wartości nieruchomości. Należy ją uiścić w gotówce najpóźniej na jeden dzień przed terminem licytacji. Jeśli okaże się, że wpłacający nie wygrał licytacji, kwota ta jest mu w całości zwracana.

Przebieg licytacji

Aukcję rozpoczyna komornik, sędzia lub urzędnik, który przedstawia informacje o nieruchomości wraz z podaniem cen wywoławczej obiektu. Uczestnicy zgromadzeni na sali licytują się wzajemnie, podnosząc wartość nieruchomości co najmniej o 1 procent kwoty wywoławczej. Najwyższa oferta zostaje zatwierdzona przez prowadzącego po trzecim postąpieniu. Od dnia zakupu obiektu zwycięzca ma 30 dni na sfinalizowanie transakcji. Wpłaty pomniejszonej o kwotę wadium należy dokonać w gotówce. Niewywiązanie się z zobowiązania skutkuje utratą nieruchomości. W celu znalezienia nowego zwycięzcy zostanie wyznaczony kolejny termin aukcji, w której poprzedni licytant nie będzie mógł wziąć udziału.

Partnerem artykułu jest: komornik Warszawa.

Zobacz więcej podobnych postów